Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001:2000, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem s označením ČSN EN ISO 9001:2001. Soubor norem řady ISO 9000 včetně normy ISO 9001:2000 (ČSN EN ISO 9001:2001) se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti (SMJ nebo QMS z anglického Quality Management Systems).