Projekt Pořízení virtualizačních serverů byl podpořena MAS Podbrnsko 2014 – 2020, z výzvy Programu rozvoje venkova.