Projekt „Pořízení vybavení na instalaci optické kabeláže“

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrdsko.

Výsledek projektu je pořízení zafukovačky, kompresoru, svářečky a měřícího přístroje na instalaci optické kabeláže.

Projekt „Pořízení virtualizačních serverů“ byl podpořen MAS Podbrdsko 2014 – 2020, z výzvy Programu rozvoje venkova.